IT Larsen - systemutvikler.NET

Erfaring

2000-nå IT Larsen. Oppdrag for Bibits, Norman, VingCard, Eurosko, Liodden Data, Wide Computing, Sport Tech. Teknologier; C#.NET, Delphi, C/C++, MS SQL Server, SQL Anywhere, DB2, PocketPC, Windows servicer, Web Service, WinForms, WPF, WCF, ftp, smartkort, magnetkort, rs-232, tcp/ip, nmea, GPS og mye mer...
2007-2008 Logica. Utleid til SFT. Datavarehus og integrasjonsløsninger mot Altinn, Fiskeridirektoratet, SSB. Teknologier; C#.NET, MS SQL Server, SSIS, xml, xslt, WinForms, ASP.NET.
2006-2007 Norman ASA, utvikler på motorteamet, ansvar for SDK. C/C++
1995-2000 Quick Software Development AS. Styreformann. Hadde oppdrag for VingCard, Kommune Forlaget, PCTVNet, Fellesdata. Teknologier;  Delphi, C/C++, Interbase, Web, NT server drift, http, smtp.
1994-1995 System Service AS, Bærum Kommune. Utvikling av personalsystem. VB, C++, SQL Server, ErWin.
1993-1994 Datavikar, Gjensidige. Drift og konvertering av reassuranse system til OS/2.
1992-1993 Professional Systems AS, Support/utvikling AutoCAD.
1989-1992 University of Newcastle upon Tyne, nummeriske metoder, anvendt matematikk, computer science.
1988-1989 Datasenteret på Karl Johan, selger (deltid 86-88)
1986-1988 Oslo Ingeniørhøgskole, Allmenn EDB