IT Larsen - systemutvikler.NET

Kort om selskapet

IT Larsen er et enkeltmannsforetak som har spesialisert seg på programvareutvikling for Windows plattformen. Innehaveren har opparbeidet seg solid erfaring som konsulent siden tidlig nittitall. Fem år med høyere utdanning innenfor data og matematikk i Norge og England bidrar også til å styrke en solid kompetanseprofil.

Hovedsatsingsområder

  • Design og utvikling av software for Windows plattformen
  • C# .NET Framework, WinForms, WPF, WCF, EF, DataSet
  • MS SQL Server, SSIS, Reporting Services
  • TFS

Siste oppdrag var en var en WCF Http Programming Model Web Service som hentet data fra SQL Anywhere ved hjelp av Entity Framework.

Har lang fartstid med Delphi og C/C++. Kan også ta oppdrag innenfor det området dersom det er konvertering til C#.NET.

Visual Studio

IT Larsen har MSDN Subscription. Avla 70-536 eksamen med 91% score.