IT Larsen - systemutvikler.NET

Salg av utviklingstjenester

IT Larsen er et enkeltmannsforetak som selger konsulentbistand innenfor design og implementasjon av programvare for Windows plattformen. Foretaket er lokalisert i Asker og leverer tjenester sentralt på Østlandet.

Pris

Kr. 790,-/time + m.v.a.

Fastprisoppdrag

Fastpris kan vurderes etter en gjennomgang av kravspesifikasjon eller annen egnet dokumentasjon som belyser omfanget av oppgaven.

Fasene i et utviklingprosjekt